Home

Tax4expats is een belastingadvieskantoor gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeid (Global Mobility) op het gebied van internationale loon-en inkomstenbelasting en sociale zekerheid. De stroom van internationale arbeidsmobiliteit zowel vanuit Nederland als naar Nederland neemt steeds verder toe. Mede door het internationale karakter is de wet-en regelgeving omtrent Global Mobility complex en veranderlijk. Daar komt bij dat u als werkgever in zowel Nederland als in het buitenland verantwoordelijk bent voor het op de juiste wijze toepassen van de wet-en regelgeving, procedures en formaliteiten. Dit alles maakt dat een goed advies en een adequate begeleiding noodzakelijk zijn. Tax4expats helpt u en uw werknemers daar graag bij en zorgt ervoor dat u wereldwijd aan uw verplichtingen voldoet en dat uw werknemers op een correcte wijze tewerk worden gesteld.