Blog

Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 zal worden opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar. Deze wijziging is ook van toepassing op werknemers...

Situations (amongst others) in which you may expect a tax refund: You have not worked in the Netherlands for the entire year; You are regarded as a fiscal partner without (hardly any) income, provided that your partner pays enough tax; You have a child who...

As of beginning February 2018 it is possible to file the income tax return for the year 2017. If you receive an invitation from the tax office to file a tax return then this must be done before 1 May 2018. If you were non...

One of the requirements for the 30% ruling is that in the 24 months prior to your first working day in the Netherlands, you lived at least 16 months in a straight line away from the Dutch border. Students who come to the Netherlands to...

If you were recruited outside of the Netherlands or seconded by an employer to work in the Netherlands, your employer may provide you with 30% of your salary tax free. Only when the requirements are met and the employee and employer received the approval from...

Onlangs heeft de Nederlandse overheid nieuwe salariseisen gesteld om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling.  De nieuwe salariseisen zijn per 1 januari 2018 ingegaan. De nieuwe norm is vastgesteld op een belastbaar loon van 37.296 euro, in 2017 was dit 37.000 euro. Dit betekent dat...

Vanaf 2012 geldt voor de 30%-regeling het 150-kilometercriterium. Indien er tussen 2007 en 2012 een 30%-beschikking is afgegeven, is er overgangsrecht van toepassing. Op grond van dit overgangsrecht mag de inspecteur na vijf jaar opnieuw toetsen of aan de criteria voor de 30%-regeling is voldaan....

Het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) aangenomen door 2e kamer! Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek in gelijke stappen in dertig jaren uitgefaseerd. Dit betekent dat per 2019 nog 96 2/3% van het verschil tussen...

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015 en verbetert hiermee de concurrentiepositie van de Nederlandse werkgever met werknemers in de...

Hieronder wordt ingegaan op een aantal highlights uit het Regeerakkoord voor de Inkomstenbelasting en Loonbelasting. Tweeschijvenstelsel box 1 Er komt in box 1 een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie, waardoor voor deze groep...