Salariseis 30% regeling 2019

Salariseis 30% regeling 2019

Het salariscriterium voor de 30% regeling in 2019 is vastgesteld op een belastbaar loon van 37.743 euro, in 2018 was dit 37.296 euro. Dit betekent dat het totale salaris (inclusief de 30%-vergoeding) minimaal 53.918 euro (in 2018 was dit 53.280 euro) moet zijn, om volledig te profiteren van de 30%- regeling. Voor personen jonger dan 30 jaar met een mastertitel, is de norm gesteld op een belastbaar loon van euro 28.690, in 2018 was dit 28.350 euro. Dit betekent dat het totale salaris (inclusief de 30%-toeslag) minimaal 40.985 (in 2018 40.500 euro) moet zijn, om volledig te profiteren van de 30%-regeling.

In gevallen waarin het belastbare loon boven het minimum uitkomt, maar onder het bedrag voor het volledig toepassen van de 30%-regeling, kan de regeling nog steeds worden toegepast. Echter voor een lager bedrag dan 30% van het loon.

Vragen? Neem gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)641275681

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken per 7 januari 2019