Anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres en aparte loonbelastingtabellen

Anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres en aparte loonbelastingtabellen

Met ingang van 1 januari 2019 worden er aparte loonbelastingtabellen voor buitenlandse belastingplichtigen ingevoerd. In verband hiermee gaat de Belastingdienst er strenger op toezien dat werkgevers het daadwerkelijke buitenlandse woonadres van werknemers die niet in Nederland wonen, in de aangiften loonheffingen opnemen. Vermelding van het (tijdelijke) adres waar de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in Nederland verblijft, volstaat niet meer. Als de werkgever niet beschikt over het daadwerkelijke buitenlandse woonadres van een werknemer die niet in Nederland woont, dan is de werkgever verplicht loonheffing in te houden volgens het anoniementarief (52%).

Er komen met ingang van 1 januari 2019 meer loonbelastingtabellen vanwege het maken van onderscheid tussen de onderstaande groepen werknemers.

1. Inwoners van Nederland
werknemers die hier een permanente woon- of verblijfplaats hebben.
2. Niet-inwoners van Nederland
werknemers die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat of van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), of van Zwitserland of van de BES-eilanden(Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
3. Niet-inwoners van Nederland
werknemers die geen inwoner van een EU-lidstaat zijn.

Werknemers uit groep 1 hebben recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting (het totaal van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting).

Werknemers uit groep 2 hebben recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Werknemers uit groep 3 hebben geen recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Let op: inwonerschap dient bepaald te worden op basis van de feiten en omstandigheden, zoals waar het sociale en economische leven zich afspeelt, waar het gezin verblijft, etc.

Vragen en of opmerkingen? Neem gerust contact met mij op via: danielle.peeters@tax4expats.nl of 06-41275681

Dit bericht is opgemaakt naar de laatste stand van zaken op 5 december 2018