Auteur: Tax4expats

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 15 oktober 2018 aangekondigd dat er toch een overgangsregeling zal worden geïntroduceerd bij de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. De overgangsregeling geldt voor werknemers bij wie de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020 als gevolg...

It is still the Government's intention to reduce the facility's term from the current 8 years to 5 (for all existing cases) as of 1 January 2019. No grandfathering rules will apply, except for international school fees. These may continue to be provided free of...

Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 zal worden opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar. Deze wijziging is ook van toepassing op werknemers...

One of the requirements for the 30% ruling is that in the 24 months prior to your first working day in the Netherlands, you lived at least 16 months in a straight line away from the Dutch border. Students who come to the Netherlands to...

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015 en verbetert hiermee de concurrentiepositie van de Nederlandse werkgever met werknemers in de...

Hieronder wordt ingegaan op een aantal highlights uit het Regeerakkoord voor de Inkomstenbelasting en Loonbelasting. Tweeschijvenstelsel box 1 Er komt in box 1 een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie, waardoor voor deze groep...

De Rechtbank heeft onlangs geoordeeld dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de 30%-regeling zolang feitelijk werkzaamheden voor de werkgever worden verricht. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 10ec, lid 1 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965. Casus Belanghebbende heeft de Amerikaanse nationaliteit en is per 1 november 2011 in...