Auteur: Tax4expats

De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Door de eerdere afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is er een ongelijke behandeling ontstaan tussen niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen en commissarissen. Dit was niet de bedoeling, omdat beide...

Het voordeel uit (voorwaardelijke) aandelenopties wordt genoten bij de uitoefening van de opties, en dat is dus het heffingsmoment aldus de Hoge Raad. Als de tewerkstelling in Nederland dan al is geëindigd, is de 30%-regeling niet van toepassing. Arrest Een moedervennootschap had in 2009 tot en met...

Indien een werknemer grensoverschrijdend gaat werken moet onder andere altijd worden bekeken in welk(e) land(en) belasting is verschuldigd. In de belastingverdragen zijn vaak verschillende bepalingen opgenomen, mede afhankelijk van de functie die de werknemer uitoefent. Zo is er in de meeste belastingverdragen een bestuurdersbepaling opgenomen. Bestuurdersbepaling Op...

De wettelijke bepalingen omtrent de eigen woning zijn de afgelopen jaren zo complex geworden dat ze elkaar soms zelfs tegenwerken, zoals blijkt uit een uitspraak door de Rechtbank Noord-Holland. In de uitspraak stond de combinatie van de volgende twee 'eigen woning bepalingen' centraal: de afbouw...