Auteur: Tax4expats

De nieuwe regels onder de Intra Corporate Transfer (ICT) richtlijn hoeven niet te worden toegepast op Japanners. In principe is het zo dat, indien men onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, er alleen een ICT-vergunning kan worden aangevraagd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND)...

Als een werknemer naar een Nederlands onderdeel van een international concern wordt gedetacheerd, dan is het buitenlandse onderdeel in beginsel inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Op verzoek van beide onderdelen kan echter het Nederlandse onderdeel van het concern zorgdragen voor de inhouding van de loonheffingen ('verleggingsregeling')....

De fictieve dienstbetrekking in de loonbelasting voor commissarissen is per 1 januari 2017 vervallen. Verloning van de vergoeding is vanaf deze datum niet meer mogelijk, behalve via 'opting-in'. De commissaris zal de vergoeding in zijn aangifte inkomstenbelasting moeten aangeven, zodat de verschuldigde inkomstenbelasting en de...