Controle salariscriterium 30% regeling

Controle salariscriterium 30% regeling

Voor 2019 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.743 te bedragen of meer dan EUR 28.690 voor werknemers die in het bezit zijn van een kwalificerende Master Degree en jonger zijn dan 30 jaar. Gedurende de looptijd van de regeling dient er aan dit salariscriterium te worden voldaan (dus continue).

Aan de hand van de informatie die via de loonadministratie wordt verstrekt controleert de Belastingdienst of aan het salariscriterium wordt voldaan. Indien blijkt dat het loon te laag is, wordt de 30%-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken en kan deze niet meer worden toegepast. Het is daarom raadzaam om vóór het einde van dit jaar te controleren of werknemers met een 30%-regeling nog steeds voldoen aan de salariscriteria voor 2019.