Disclaimer

DISCLAIMER

 

De gegevens en informatie op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Deze website heeft tot doel u van informatie te voorzien en het promoten van Tax4expats. De informatie en gegevens zijn zoveel mogelijk gescreend op onjuistheden en onvolkomenheden. Desalniettemin is het mogelijk dat er op de website onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen. Het gebruik van gegevens en informatie van de website geschiedt geheel voor eigen rekening. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Tax4expats aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de op de website geplaatste gegevens of informatie.