Einde 30%-regeling bij vrijstelling van werk!

Einde 30%-regeling bij vrijstelling van werk!

De Rechtbank heeft onlangs geoordeeld dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de 30%-regeling zolang feitelijk werkzaamheden voor de werkgever worden verricht. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 10ec, lid 1 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965.

Casus

Belanghebbende heeft de Amerikaanse nationaliteit en is per 1 november 2011 in dienst getreden bij zijn werkgever. Tot en met 31 oktober 2021 is de 30%-regeling hierop van toepassing verklaard. In augustus 2013 wordt bekend dat de arbeidsovereenkomst per 1 september 2014 zal worden beëindigd. Van 1 december 2013 tot 1 september 2014 is belanghebbende met behoud van loon vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden (garden leave). Zijn werkgever stopt vanaf 1 december 2013 met het toepassen van de 30%-regeling. Belanghebbende maakt hier tegen bezwaar.

Uitspraak

De Rechtbank oordeelt dat belanghebbende alleen gebruik kan maken van de 30%-regeling als feitelijk werkzaamheden voor de werkgever worden verricht. Dit volgt uit het bepaalde in artikel 10ec, lid 1 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965. In dit artikel wordt voor de looptijd van de 30%-regeling aangesloten bij het eindigen van de tewerkstelling. Omdat belanghebbende per 1 december 2013 is vrijgesteld van werk, is de 30% regeling op 31 december 2013 afgelopen, zijnde de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de tewerkstelling is geëindigd (november 2013). Het beroep van belanghebbende is derhalve ongegrond.

Vragen over de 30%-regeling, neem dan contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)641275681

Dit bericht is opgemaakt naar de stand van zaken op 8 oktober 2017