Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

De fictieve dienstbetrekking in de loonbelasting voor commissarissen is per 1 januari 2017 vervallen. Verloning van de vergoeding is vanaf deze datum niet meer mogelijk, behalve via ‘opting-in’. De commissaris zal de vergoeding in zijn aangifte inkomstenbelasting moeten aangeven, zodat de verschuldigde inkomstenbelasting en de te betalen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet aan de Belastingdienst wordt betaald.

Fictieve dienstbetrekking

Tot 1 januari 2017 bestond er tussen de vennootschap en de commissaris een fictieve dienstbetrekking en hield de vennootschap loonheffing in op de vergoeding die de commissaris ontving. Naast deze loonheffing droeg de vennootschap ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet af aan de Belastingdienst. Een uitzondering gold via de inmiddels afgeschafte verklaring arbeidsrelatie (VAR-dga). In zulke gevallen betaalde de vennootschap de vergoeding zonder inhouding van loonheffing aan de vennootschap van de commissaris.

‘Opting in’

Het is echter mogelijk om ook na 1 januari 2017 de commissaris vrijwillig onder de loonbelasting en premie volksverzekeringen te brengen en aldus de vergoeding die de vennootschap aan de commissaris betaalt te verwerken via de salarisadministratie. Er kan namelijk gebruik worden gemaakt van de ‘opting in’ regeling door een gezamenlijk verzoek van de commissaris en de vennootschap in te dienen bij de Belastingdienst.  In dat geval is vereist dat een commissaris (1) een vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangt, (2) geen werknemer is, en (3) zijn werkzaamheden niet als ondernemer verricht. Een commissaris zal de werkzaamheden dus niet vanuit een (eigen) onderneming mogen vervullen. Door gebruik te maken van de ‘opting in’ regeling worden er toch loonheffingen ingehouden, maar de commissaris is in dat geval zelf verplicht om – via de onderneming waarvoor hij werkzaam is – de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen.

30% regeling

Uit het buitenland aangeworven commissarissen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de 30% regeling. Eén van deze voorwaarden is dat er sprake is van onderworpenheid aan de loonbelasting. Door te kiezen voor ‘opting in’ wordt aan deze voorwaarde voldaan en kan de 30% regeling worden toegepast c.q. voortgezet voor de commissaris.

Indien u meer informatie wenst over bovenstaand onderwerp neem dan gerust contact met mij op via danielle.peeters@tax4expats.nl of via 06-41275681.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 september 2017