Einde fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurder!

Einde fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurder!

De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Door de eerdere afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is er een ongelijke behandeling ontstaan tussen niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen en commissarissen. Dit was niet de bedoeling, omdat beide een vergelijkbare toezichthoudende rol hebben bij een beursgenoteerde vennootschap. Vanaf 1 januari 2018 valt de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap daarom niet meer onder de loonbelasting. Gevolg is dat de niet-uitvoerende bestuurder na afloop van het kalenderjaar een aangifte inkomstenbelasting moet doen en via deze aangifte de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen.

De niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap heeft, net zoals de commissaris, wel de mogelijkheid om onder de Wet op de loonbelasting te (blijven) vallen via de zogenoemde opting-in regeling. Dit kan met name van belang zijn voor de voortzetting van de toepassing van de 30%-regeling. De regeling moet door de bestuurder en de inhoudingsplichtige vóór de eerste loonbetaling worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Volledigheidshalve, de uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde en een niet-beursgenoteerde vennootschap blijven allebei onder de loonbelasting vallen. 

Vragen of hulp nodig bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting of het opting-in verzoek neem dan gerust contact met mij op. Dat kan via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 27 september 2017