Blog

Situations (amongst others) in which you may expect a tax refund: You have not worked in the Netherlands for the entire year; You are regarded as a fiscal partner without (hardly any) income, provided that your partner pays enough tax; You have a child who...

As of beginning February 2021 it is possible to file the income tax return for the year 2020. If you receive an invitation from the tax office to file a tax return then this must be done before 1 May 2021. If you were non...

The salary criteria for the 30%-ruling as per January 2021 are: The annual taxable salary for an employee must be more than EUR 38,961. The taxable salary for an employee with a master degree and who is younger than 30 years, must be more than...

Het salariscriterium voor de 30% regeling in 2021 is vastgesteld op een belastbaar loon van 38.961 euro, in 2020 was dit 38.347 euro. Voor personen jonger dan 30 jaar met een mastertitel, is de norm gesteld op een belastbaar loon van euro 29.616, in 2020...

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De volgende bruto maandbedragen...

Voor 2019 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.743 te bedragen of meer dan EUR 28.690 voor werknemers die in het bezit zijn van een kwalificerende Master Degree en jonger zijn dan 30 jaar. Gedurende de looptijd van de regeling...

As of January 1, 2019 more wage tax tables will be introduced. In this respect the Dutch tax authorities will monitor more stringently that employers report the actual foreign address of non-resident employees in the Dutch wage tax returns. Reporting of the (temporary) address where...

Met ingang van 1 januari 2019 worden er aparte loonbelastingtabellen voor buitenlandse belastingplichtigen ingevoerd. In verband hiermee gaat de Belastingdienst er strenger op toezien dat werkgevers het daadwerkelijke buitenlandse woonadres van werknemers die niet in Nederland wonen, in de aangiften loonheffingen opnemen. Vermelding van het...

The new salary requirements for highly skilled migrants for 2019 have been announced and are as follows: Highly skilled migrants, 30 years and older: EUR 4,500 (excluding holiday allowance). Highly skilled migrants under 30 years: EUR 3,299 (excluding holiday allowance). Highly skilled migrants who graduated...

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De volgende bruto maandbedragen...