Blog

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De volgende bruto maandbedragen...

Het salariscriterium voor de 30% regeling in 2022 is vastgesteld op een belastbaar loon van 39.467 euro, in 2021 was dit 38.961 euro. Voor personen jonger dan 30 jaar met een mastertitel, is de norm gesteld op een belastbaar loon van euro 30.001, in 2021...

The salary criteria for the 30%-ruling as per January 2022 are: The annual taxable salary for an employee must be more than EUR 39.467. The taxable salary for an employee with a master degree and who is younger than 30 years, must be more than...

Situations (amongst others) in which you may expect a tax refund: You have not worked in the Netherlands for the entire year; You are regarded as a fiscal partner without (hardly any) income, provided that your partner pays enough tax; You have a child who...

As of beginning February 2022 it is possible to file the income tax return for the year 2021. If you receive an invitation from the tax office to file a tax return then this must be done before 1 May 2022. If you were non...

If you were recruited outside of the Netherlands or seconded by an employer to work in the Netherlands, your employer may provide you with 30% of your salary tax free. Only when the requirements are met and the employee and employer received the approval from...

Voor 2019 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.743 te bedragen of meer dan EUR 28.690 voor werknemers die in het bezit zijn van een kwalificerende Master Degree en jonger zijn dan 30 jaar. Gedurende de looptijd van de regeling...

As of January 1, 2019 more wage tax tables will be introduced. In this respect the Dutch tax authorities will monitor more stringently that employers report the actual foreign address of non-resident employees in the Dutch wage tax returns. Reporting of the (temporary) address where...

Met ingang van 1 januari 2019 worden er aparte loonbelastingtabellen voor buitenlandse belastingplichtigen ingevoerd. In verband hiermee gaat de Belastingdienst er strenger op toezien dat werkgevers het daadwerkelijke buitenlandse woonadres van werknemers die niet in Nederland wonen, in de aangiften loonheffingen opnemen. Vermelding van het...

The Dutch State Secretary of Finance announced on October 15, 2018, that a transition rule will be introduced with the proposed reduction of the term of the 30%-ruling. The transition rule applies to employees whose 30%-ruling would end in 2019 or 2020 as a result...