Blog

The Dutch State Secretary of Finance announced on October 15, 2018, that a transition rule will be introduced with the proposed reduction of the term of the 30%-ruling. The transition rule applies to employees whose 30%-ruling would end in 2019 or 2020 as a result...

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 15 oktober 2018 aangekondigd dat er toch een overgangsregeling zal worden geïntroduceerd bij de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. De overgangsregeling geldt voor werknemers bij wie de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020 als gevolg...

It is still the Government's intention to reduce the facility's term from the current 8 years to 5 (for all existing cases) as of 1 January 2019. No grandfathering rules will apply, except for international school fees. These may continue to be provided free of...

De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk vijf jaar...

Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 zal worden opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar. Deze wijziging is ook van toepassing op werknemers...

One of the requirements for the 30% ruling is that in the 24 months prior to your first working day in the Netherlands, you lived at least 16 months in a straight line away from the Dutch border. Students who come to the Netherlands to...

If you were recruited outside of the Netherlands or seconded by an employer to work in the Netherlands, your employer may provide you with 30% of your salary tax free. Only when the requirements are met and the employee and employer received the approval from...

Onlangs heeft de Nederlandse overheid nieuwe salariseisen gesteld om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling.  De nieuwe salariseisen zijn per 1 januari 2018 ingegaan. De nieuwe norm is vastgesteld op een belastbaar loon van 37.296 euro, in 2017 was dit 37.000 euro. Dit betekent dat...

Vanaf 2012 geldt voor de 30%-regeling het 150-kilometercriterium. Indien er tussen 2007 en 2012 een 30%-beschikking is afgegeven, is er overgangsrecht van toepassing. Op grond van dit overgangsrecht mag de inspecteur na vijf jaar opnieuw toetsen of aan de criteria voor de 30%-regeling is voldaan....

Het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) aangenomen door 2e kamer! Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek in gelijke stappen in dertig jaren uitgefaseerd. Dit betekent dat per 2019 nog 96 2/3% van het verschil tussen...