(On)belastbaarheid AOW-uitkering in België

(On)belastbaarheid AOW-uitkering in België

In België is er ruim 10 jaar discussie geweest over de belastbaarheid van een AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België. De Belgische Belastingdienst nam c.q. neemt het standpunt in dat het volledige bedrag van de AOW-uitkering in België belast is als pensioen.

Cassatiearrest 5 mei 2017

Het Belgische Hof van Cassatie heeft in een arrest van 5 mei 2017 bevestigd dat enkel het deel van de AOW-uitkering dat werd opgebouwd in de jaren dat belastingplichtige in Nederland werkzaam was, belastbaar is als pensioen in België. De AOW-uitkering voor de jaren van opbouw op grond van wonen in Nederland is niet belastbaar in België als pensioen. Ook de AOW-uitkering opgebouwd naar aanleiding van vrijwillige premies is niet belastbaar als pensioen in België.

Op grond van dit arrest kan in de Belgische aangifte personenbelasting het standpunt worden ingenomen dat de genoten AOW-uitkering slechts belastbaar is voor zover opgebouwd tijdens werkzaamheden verricht in Nederland.

Wilt u weten of u voor (gedeeltelijke) vrijstelling van de AOW-uitkering in België in aanmerking komt en/of wenst u assistentie bij het opstellen van de Belgische aangifte personenbelasting? Neem dan gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681.

 

Dit bericht is opgemaakt naar de stand van zaken op 13 september 2017