Opletten bij detacheringen naar Frankrijk!

Opletten bij detacheringen naar Frankrijk!

Met ingang van 1 april 2017 leggen de Franse autoriteiten een boete op, indien er bij een controle op de werklocatie geen A1 verklaring / Certificate of Coverage (hierna: CoC) kan worden getoond voor de werknemer die werkzaam is in Frankrijk en in zijn woonland sociaal verzekerd blijft. In 2017 bedraagt een dergelijke boete € 3.269. De A1 verklaring / CoC moet getoond worden door de werknemer, Franse inlener of een vertegenwoordiger van de werkgever in Frankrijk. Bij het voorgaande dient te worden opgemerkt dat de aanwezigheid van een A1 verklaring / CoC geen constitutief vereiste is. Dit laat de mogelijkheid open om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde boete.

Indien u meer wilt weten over het bovenstaande neem dan gerust contact met mij op via danielle.peeters@tax4expats.nl of per telefoon op nummer: 06-41275681.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 september 2017