Salariscriteria kennismigranten 2023

Salariscriteria kennismigranten 2023

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De volgende bruto maandbedragen gelden per 1 januari 2023:

  1. Kennismigranten vanaf 30 jaar: € 5.008 (exclusief vakantietoeslag)
  2. Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.672 (exclusief vakantietoeslag)
  3. Kennismigranten na zoekjaar: € 2.631 (exclusief vakantietoeslag)

Bij de beoordeling van het salariscriterium wordt uitsluitend gekeken naar het loon in geld. Het gaat dan om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet wordt gerekend de door werkgever te betalen vakantietoeslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen zoals overwerkvergoedingen, worden niet meegeteld. Een vaste onkostenvergoeding mag worden meegeteld, mits deze elke maand giraal wordt overgemaakt op een bankrekening ten name van de kennismigrant.

Een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Bovenstaande criteria gelden vanaf 1 januari 2023. Voor aanvragen die voor 1 januari 2023 worden ingediend, gelden de criteria van 2022!

Indien u nadere informatie wenst over het bovenstaande of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de Kennismigrantenregeling/vergunning dan ben ik u graag behulpzaam. Neem gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681.