Toch overgangsrecht 30% regeling?

Toch overgangsrecht 30% regeling?

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 15 oktober 2018 aangekondigd dat er toch een overgangsregeling zal worden geïntroduceerd bij de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. De overgangsregeling geldt voor werknemers bij wie de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020 als gevolg van de voorgestelde verkorting. Nadere details volgen waarschijnlijk eind oktober 2018.

Vragen? Neem dan gerust contact met mij op via danielle.peeters@tax4expats.nl of 06-41275681

Dit bericht is opgesteld naar de laatst bekende stand van zaken op 16 oktober 2018