Verkorten maximale looptijd 30% regeling

Verkorten maximale looptijd 30% regeling

De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk vijf jaar niet langer kan worden toegepast. Wél komt er beperkt overgangsrecht dat ziet op het onbelast vergoeden van schoolgelden voor internationale scholen. Deze mogen, voor het schooljaar 2018 / 2019, ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast vergoed worden, mits vergoeding plaatsvindt binnen de oorspronkelijke looptijd.

Vragen? Neem dan contact met mij op via: danielle.peeters@tax4expats.nl of via 06-41275681

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken per 19 september 2018