Onder de 30%-regeling kan de keuze gemaakt worden voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat de werknemer voor de belastingheffing in Box 2 en Box 3 wordt aangemerkt als buitenlands belastingplichtige en slechts voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap in de heffing van Box 2 en slechts voor inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken in de heffing van Box 3 wordt betrokken. Ook voor de keuze voor partiële buitenlandse belasting geldt dat de periode wordt teruggebracht van 8 naar 5 jaar.

Dit bericht is opgemaakt naar de laatste stand van zaken zoals bekend op 23 april 2018