Verleggingsregeling loonheffingen uitgebreid

Verleggingsregeling loonheffingen uitgebreid

Als een werknemer naar een Nederlands onderdeel van een international concern wordt gedetacheerd, dan is het buitenlandse onderdeel in beginsel inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Op verzoek van beide onderdelen kan echter het Nederlandse onderdeel van het concern zorgdragen voor de inhouding van de loonheffingen (‘verleggingsregeling’). Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat de verlegging naar het Nederlands concernonderdeel ook mogelijk is als de detachering weliswaar plaatsvindt naar Nederland, maar niet naar het Nederlandse onderdeel van het concern.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande of hulp nodig heeft bij het opstellen van het verzoek aan de Belastingdienst neem dan gerust contact met mij op. Dat kan via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31 (0)6 412 756 81.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 september 2017