Vermindering looptijd 30%-regeling door 150-kilometercriterium

Vermindering looptijd 30%-regeling door 150-kilometercriterium

Vanaf 2012 geldt voor de 30%-regeling het 150-kilometercriterium. Indien er tussen 2007 en 2012 een 30%-beschikking is afgegeven, is er overgangsrecht van toepassing. Op grond van dit overgangsrecht mag de inspecteur na vijf jaar opnieuw toetsen of aan de criteria voor de 30%-regeling is voldaan. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ook aan het 150-kilometercriterium mag worden getoetst. Dat betekent dat voor ingekomen werknemers die onder het overgangsrecht vallen, de 30%-regeling na verloop van vijf jaar van rechtswege eindigt als niet is voldaan aan het 150-kilometercriterium.

Vragen of meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via: 06-41275681

Dit bericht is opgemaakt naar de laatste stand van zaken per 11 december 2017