Wetsvoorstel uitfaseren Wet Hillen aangenomen door 2e kamer!

Wetsvoorstel uitfaseren Wet Hillen aangenomen door 2e kamer!

Het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) aangenomen door 2e kamer!

Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek in gelijke stappen in dertig jaren uitgefaseerd. Dit betekent dat per 2019 nog 96 2/3% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten (hypotheekrente) in aanmerking wordt genomen, in 2020 nog 93 1/3% van genoemd verschil enzovoorts tot de aftrek met ingang van 1 januari 2048 geheel is vervallen. Deze maatregel moet op 1 januari 2018 vaststaan om, vanwege de noodzakelijke systeemwijzigingen bij de Belastingdienst, op 1 januari 2019 in werking te kunnen treden.

Vragen over het bovenstaande in uw specifieke situatie? Neem dan contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via: 06-41275681. 

Dit bericht is opgemaakt naar de stand van zaken per 24 november 2017.