Salariseis 30% regeling 2020

Salariseis 30% regeling 2020

Het salariscriterium voor de 30% regeling in 2020 is vastgesteld op een belastbaar loon van 38.347 euro, in 2019 was dit 37.743 euro. Voor personen jonger dan 30 jaar met een mastertitel, is de norm gesteld op een belastbaar loon van euro 29.149, in 2019 was dit 28.690 euro.

In gevallen waarin het belastbare loon boven het minimum uitkomt, maar onder het bedrag voor het volledig toepassen van de 30%-regeling, kan de regeling nog steeds worden toegepast. Echter voor een lager bedrag dan 30% van het loon.

Vragen? Neem gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)641275681

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken per 19 december 2019