Salariseis 30% regeling 2022

Salariseis 30% regeling 2022

Het salariscriterium voor de 30% regeling in 2022 is vastgesteld op een belastbaar loon van 39.467 euro, in 2021 was dit 38.961 euro. Voor personen jonger dan 30 jaar met een mastertitel, is de norm gesteld op een belastbaar loon van euro 30.001, in 2021 was dit 29.616 euro.

In gevallen waarin het belastbare loon boven het minimum uitkomt, maar onder het bedrag voor het volledig toepassen van de 30%-regeling, kan de regeling nog steeds worden toegepast. Echter voor een lager bedrag dan 30% van het loon.

Vragen? Neem gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)641275681

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken per 27 december 2021