Blog

The salary criteria for the 30%-ruling as per January 2019 are: The annual taxable salary for an employee must be more than EUR 37,743. The taxable salary for an employee with a master degree and who is younger than 30 years, must be more than...

Het salariscriterium voor de 30% regeling in 2019 is vastgesteld op een belastbaar loon van 37.743 euro, in 2018 was dit 37.296 euro. Dit betekent dat het totale salaris (inclusief de 30%-vergoeding) minimaal 53.918 euro (in 2018 was dit 53.280 euro) moet zijn, om volledig...

As of January 1, 2019 more wage tax tables will be introduced. In this respect the Dutch tax authorities will monitor more stringently that employers report the actual foreign address of non-resident employees in the Dutch wage tax returns. Reporting of the (temporary) address where...

Met ingang van 1 januari 2019 worden er aparte loonbelastingtabellen voor buitenlandse belastingplichtigen ingevoerd. In verband hiermee gaat de Belastingdienst er strenger op toezien dat werkgevers het daadwerkelijke buitenlandse woonadres van werknemers die niet in Nederland wonen, in de aangiften loonheffingen opnemen. Vermelding van het...

The new salary requirements for highly skilled migrants for 2019 have been announced and are as follows: Highly skilled migrants, 30 years and older: EUR 4,500 (excluding holiday allowance). Highly skilled migrants under 30 years: EUR 3,299 (excluding holiday allowance). Highly skilled migrants who graduated...

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De volgende bruto maandbedragen...

The Dutch State Secretary of Finance announced on October 15, 2018, that a transition rule will be introduced with the proposed reduction of the term of the 30%-ruling. The transition rule applies to employees whose 30%-ruling would end in 2019 or 2020 as a result...

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 15 oktober 2018 aangekondigd dat er toch een overgangsregeling zal worden geïntroduceerd bij de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. De overgangsregeling geldt voor werknemers bij wie de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020 als gevolg...

It is still the Government's intention to reduce the facility's term from the current 8 years to 5 (for all existing cases) as of 1 January 2019. No grandfathering rules will apply, except for international school fees. These may continue to be provided free of...

De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk vijf jaar...